Anpassning av ca 1000 m2 kontor för Creuna från tidigare biograf, samt återskapande av lägenheter från tidigare kontor. Uppdraget omfattade projektledning och installationsledning upprättande av rambeskrivning VVS för bostadsdelen.