Styr & övervaknings entreprenad

Projekt 1 genomförde på en totalentreprenad mordernisering och utbyte av befintlig styr och övervakningsutrustning i fastigheten, apparatskåp och övriga installationer bibehölls intakta, i projektet ansvarade vi för upphandling och projektledning.