Statusbesiktningar TDD

Projekt 1 har under åren genomfört besiktningar av ett flertal fastigheter i samband köp och försäljning eller för att bedöma underhållsbehov eller utreda klimatproblem, några av dessa är:

Kv. Härden 15
Kv. Cybele 12
Kv. Bryggmästaren
Kv. Rönnen
Kv. Fikonträdet 9-18
Kv. Soldaten 10-14
Kv. Morellträdet 6-13