3D fastighetsdelning Centrum och bostadsfastighet

Tredimensionell fastighetsdelning med avseende på installationer rör, ventilation, el och styrutrustning, fastigheten inrymmer vårdetableringar bla. mödrar- och barnavårdcentral. Projekt 1´s roll  upphandling och projektledning.