3D Split Kv. Perspektivet

Tredimensionell fastighetsdelning av centrum och bostadsrättsfastighet uppdraget innebar anpassning av befintliga installationer rör, ventilation och el. Projekt 1´s roll i uppdraget innebar upphandling och byggledning, projektet genomfördes på en totalentreprenad.