Beridarebanan 4 Hötorgshus 2 innehåller kontor och konferenslokaler och omfattar 10 797 m2. Huset certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED, med målet LEED Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat mycket effektiva energisystem med lokal elproduktion och andra speciallösningar. Fastigheten är blå klassad och som har bedömts ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnationen har utförts med omtänksamhet och integrerat nya installationer i huset på ett sätt som kombinerar det kulturhistoriska arvet med modern teknik.