Svärdfisken 13 Ombyggnad för IF Metall
Pågående projekt - Hyresgästanpassning med ansvar för VVS-projektering av tre stycken våningsplan om ca 2700 m2 per plan.
Installationssystemet utförs med behovsstyrda luftflöden och närvaro detektering.
Stockholm Vatten Lovö Vattenreningsverk
Pågående projekt - Renovering av filterhall för tappvattenfiltrering i byggnad från 1933
Svärdfisken 13 Ombyggnad för IF Metall
Pågående projekt - Hyresgästanpassning med ansvar för VVS-projektering av tre stycken våningsplan om ca 2700 m2 per plan.
Installationssystemet utförs med behovsstyrda luftflöden och närvaro detektering.

Om Projekt 1

Projekt 1 AB är ett Installationsledningsföretag med specialisering på projekterings- och projektledning av installationsprojekt inom byggbranschen. Vid förädling eller ombyggnad av fastigheter kan vi utföra snabba analyser av befintliga system i form av kapacitet, utrymmesbehov och kostnader. Vår specialitet är installationsprojekt inom vvs, sprinkler styr & övervakning, och el/tele data och brandlarm. Vi utför analyser av befintliga installationssystem, upprättar åtgärdsförslag, energirådgivning, statusbesiktningar och underhållsplaner. Vårt arbete skall vägleda beställaren, styra projektörer och entreprenörer, så att slutprodukten blir vad som förväntas med bästa flexibilitet och mest energi- och kostnadseffektiv.

Nyheter

Referensprojekt