Kv Boken 6 Kungsgatan 57
Pågående projekt - totalrenovering av kulturminnesmärkt kontorsfastighet

Om Projekt 1

Projekt 1 AB är ett Installationsledningsföretag med specialisering på projekterings- och projektledning av installationsprojekt inom byggbranschen. Vid förädling eller ombyggnad av fastigheter kan vi utföra snabba analyser av befintliga system i form av kapacitet, utrymmesbehov och kostnader. Vår specialitet är installationsprojekt inom vvs, sprinkler styr & övervakning, och el/tele data och brandlarm. Vi utför analyser av befintliga installationssystem, upprättar åtgärdsförslag, energirådgivning, statusbesiktningar och underhållsplaner. Vårt arbete skall vägleda beställaren, styra projektörer och entreprenörer, så att slutprodukten blir vad som förväntas med bästa flexibilitet och mest energi- och kostnadseffektiv.

Nyheter

  • Nytt ramavtal med Locum - November 23, 2020

    Projekt 1 har erhållit ett nytt ramavtal med Locum för installationssamordning...

  • Nytt ramavtal tecknat med Stockholm Vatten - September 3, 2019

    Projekt 1 har tilldelats uppdrag avseende projektledningstjänster i medel och stora projekt för SVOA:s räkning...

  • Nytt ramavtal! - June 29, 2018

    Vi har fått ett nytt ramavtal med byggprojektledningen för Stockholm stad....

Referensprojekt