Nytt ramavtal tecknat med Stockholm Vatten

September 3, 2020

Projekt 1 har tilldelats uppdrag avseende projektledningstjänster i medel och stora projekt för SVOA:s räkning