Lemshaga Akademi projektering VVS, installationssamordning. Ombyggnad av Lemshaga skolmatsal installation av nytt ventilationsaggregat anpassning av ventilation i kök.