Arcona har tecknat kontrakt med Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum för att bygga en ny vårdbyggnad om 18.600 kvadratmeter på Södersjukhuset. Projekteringen påbörjas under oktober och projektet kommer att pågå fram till juni 2018-08-06 full drift.

Projektet genomförs på totalentreprenad och kommer att resultera i vårdmiljöer som är i framkant avseende inomhusmiljö, flexibilitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Den nya byggnaden, Byggnad 72, ska ge 159 nya vårdplatser i enkelrum vilket innebär en ökning av kapaciteten med ca 5000 vårdtillfällen per år. Kontraktssumman är på 425 Mkr exklusive optioner.

 

Projekt 1 har fått i uppdrag att leda & samordna installationerna inom installationsgruppen bestående av Assemblin VS, Adero, Bravida el, Nordomatic, Assemblin sprinkler, Nano Miljö.