Hyresgäst anpassning av kontorslokaler för Hemfosa. Projektering av ventilation rö styr & övervakning i samband med anpassning av befintliga kontorslokaler.