Gilgen Door System AG, uthyrning av konsult

Citybanan med dess två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan är två nya stationer i Stockholms pendeltågstrafik som går under mark. För att hålla en hög säkerhet, få ett bra klimat och skapa trygghet för resenärer valde man att utestänga spårmiljön från plattformarna. Dessa stationer har byggts med glasväggar med automatiska dörrar av Gilgen Door System AG, som levererat och installerat dörrarna.

Projekt 1 har hjälpt Gilgen att bygga upp en svensk förvaltningsorganisation med säte i Stockholm för att de skall kunna sköta om sitt 5-åriga drift- och underhållsavtal.

Uppdraget bestod av strukturering och framtagning av rutiner för akut och löpande underhåll på plattformar samt i spårtrafik. Uppbyggnad av en kontaktbas inom både Trafikförvaltningen och Trafikverket. Arbetet innefattade kostnads-, tids- och kvalitetsstyrning efter gällande lagar och förordningar.