Projekt 1 har fått i uppdrag att samordnad installationer för processvattensystem samt genomföra samordnadeprovningar i samband med ombyggnaden
GIH badet på Östermalm i Stockholm, projektet beräknas pågå tom Sommaren 2019.
Uppdragsgivare är Akademiska hus via Viktor Hansson.