Inmotion Technologies AB är en global leverantör av elektriska motorer, motorskåp, och hjälputrustning för industriell fordonsindustri.

Nybyggnad av testlab för stresstestning av ”drivers” högspänningsmotorstyrenheter för användning i hybrid eller helt Elektriska fordon. Testerna går ut på att stressa drivers för att kunna upptäcka eventuella fel och brister. Testerna genomförs i riggar där drivers är anslutna till elektriska motorer, två motorer är sammankopplande där den ena agerar last och den andra driver och vice versa. Drivers och motorer stressas med olika temperaturer och är anslutna med ett kylsystem.