Citygross lager

Ombyggnad av lager samt nybyggnad av lossnings ramp för varutransporter

Byggherre: S:T Erik Markutvekling
Beställare: CBRE Basale