Diverse arbeten i fastigheten för Savills Förvaltning.

Vi har olika uppdrag i fastigheten och tar även fram olika handlingar och utför kontroller. Lösa fuktproblem hos en hyresgäst, uppförande av en ny tvättstuga och inventering av ventilation och skorstenar.