Kv Lagern 7 Journalistförbundet Utbyte av ventilationssystem samt styr och övervakning. Projektering och projektledning upprättande av förfrågningshandlingar, upphandling och genomförande av installation.