Installationssamordning

Ombyggand av kontorsfastighet till hotell och Allstar restaurang hade projekt 1  uppdrag som installationssamordnare.
Uppdraget pågick under 2011-2012.