Hyresgästanpassning av Hennes & Mauritz HM

Projekt 1 genomförde under 2012-2013 hyresgästanpassning och ombyggnad av  2700 m2 butik för HM, i Skärholmens centrum. Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad, i projektet har Vi haft följande roller, projekteringsledning, upphandling och projektledning. Uppdraget bestod i att slå samman ett flertal mindre butiker samt genomföra en tvåplanslösning inom gallerian. Underprojektet genomfördes flera förändringar av ursprunglig planlösning och materialval på hyresgästens inrådan. Butiken öppnade i September enligt tidplan.