Ombyggnad av ventilationssystem

Projektet genomfördes med målsättning att förnya fastighetens installationssystem, öka kapaciteten för framtida förtätningar, tillskapa ny kontorsytor och spara energi. Entreprenören upphandlades på en totalentreprenad  med garanterade energinivåer för ombyggnadsarbetena samt ett 5 årigt drift & underhållsåtagande med energi incitament. Fastighetens ventilationsaggregat, kanaler i schakt och styrsystem byttes ut, nya ledningar för kyla installerades, samtliga arbeten utfördes med kvarsittande hyresgäster. Resultat av entreprenaden: 500 m2 nya kontorsytor, bättre klimat, lägre energiförbrukning, enklare och lättskötta installationssystem, nöjda hyresgäster, ökad kapacitet.