3D fastighetsdelning Kv Riddaren 23

Projekt 1 hade uppdrag med projekteringsledning och byggledning i samband med delningen av installationer för denna fastighet.
Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad.