Hyresgästanpassning av fd kontorslokal till gym

Ombyggnad av kulturminnesmärkt kontorsfastighet till gym, ombyggnad och utbyte av befintliga installationssystem förstärkning av befintliga golvbjälklag samt tillskapande av nya våtutrymmen, duschar wc och bastu.

Byggherre: Fastighetskontoret
Beställare: Arcona