Ramavtal Locum projektledning

Vi har blivit kvalificerade för nytt projektgenomförande avtal med Locum

Nytt ramavtal med Vasakronan

Projekt 1 har tecknat ett nytt ramavtal med Vasakronan för projektgenomförande tjänster och VVS projektering

Nytt ramavtal tecknat med Stockholm Vatten

Projekt 1 har tilldelats uppdrag avseende projektledningstjänster i medel och stora projekt för SVOA:s räkning