Nytt ramavtal med Vasakronan

Projekt 1 har tecknat ett nytt ramavtal med Vasakronan för projektgenomförande tjänster och VVS projektering

Nytt ramavtal med Locum

Projekt 1 har erhållit ett nytt ramavtal med Locum för installationssamordning

Nytt ramavtal tecknat med Stockholm Vatten

Projekt 1 har tilldelats uppdrag avseende projektledningstjänster i medel och stora projekt för SVOA:s räkning